Nedjelja, 26 Marta, 2023
Rubrika:

Anima: Novo viđenje zajedništva i pristup problemima politike svakodnevnice

Projekat teži da pruži novo viđenje zajedništva i pristupa problemima politike svakodnevice, kroz nastojanje da se na moć utiče odozdo (npr. na lokalnom nivou, kroz horizontalnu organizaciju) i mjenjaju prioriteti politika, smanji jaz između institucija i zajednice a praktikuje više participativna demokratija

Partitokratija, marginalizovanje i zloupotreba građanskih inicijativa od strane vladajućih struktura djeluju destimulativno na uključenje građanstva, a naročito žena, u procese odlučivanja na lokalnom i državnom nivou. Žene izostaju iz političke sfere, prvenstveno zbog jakog uticaja patrijarhalne distribucije stereotipnih rodnih uloga i moći koja onemogućava njihovu dalju uključenost u društveni život zajednice, ali i zbog sistemskog ignorisanja problema žena i nedovoljne primjene rodnog aspekta politika na svim nivoima, istaknuto je prilikom predstavljanja projekta „Razgovarajmo o…“, čiju realizaciju NVO ANIMA – Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora započinje.

Projekat teži da pruži novo viđenje zajedništva i pristupa problemima politike svakodnevice, kroz nastojanje da se na moć utiče odozdo (npr. na lokalnom nivou, kroz horizontalnu organizaciju) i mjenjaju prioriteti politika, smanji jaz između institucija i zajednice a praktikuje više participativna demokratija.

„Projektom je planirana organizacija 16 javnih tribina (Foruma) u Tivtu, Bijelom Polju, Baru i Nikšiću na kojima će biti otvorene diskusije na različite teme od lokalnog značaja sa fokusom na izgradnji veza između različitih inicijativa na lokalnom nivou, na zagovaranju rodne ravnopravnosti i na davanju prostora glasu građana i građanki kojim bi se uvažio njihov specifični društveni kontekst i politika svakodnevnice. Forume će voditi građanski/e aktivisti/kinje prepoznati/e u ovim lokalnim sredinama, a prvi Forum će biti organizovan u Tivtu u februaru ove godine“, navela je Ervina Dabižinović, koordinatorka Anime.

Ervina Dabižinović, foto: CGO

Aleksandra Kovačević iz Anime najavila je i uporedno istraživanje.

„Uz organizaciju Foruma, projekat će pratiti i aktivnosti istraživanja na temu „Stanje ženskih ljudskih prava – kako to vide žene i muškarci“ koje je započeto u četiri pomenuta grada. Rezultati će biti upoređeni sa rezultatima istraživanja sprovedenog prije 17 godina na istu temu, koje je tada pokrenuto uspostavljanjem državne samostalnosti i ratifikacije CEDAW konvencije, na koju se i sama anketa oslanja. Tada su nam nalazi istraživanja bili značajni zbog odbrane alternativnog izvještaja pred UN komitetom, a danas jer je Crna Gora usvojila mnoge strategije, a naš stav je da je i pored toga položaj žena pogoršan. Podaci koje dobijemo će nam omogućiti da vidimo stavove i percepciju muškaraca i žena u Crnoj Gori o stanju ženskih ljudskih prava u ovom trenutku, ali i uporedimo sa onima od prije 17 godina“, kazala je ona.

Aleksandra Kovačević, foto: CGO

Istraživanjem koje će se završiti krajem marta biće prikupljene informacije o stanju i primjenjivosti politika rodne ravnopravnosti. „I pored instrumentalnih mehanizama, rodne politike očigledno nijesu dobile svoje razumijevanje – da donosioci odluka sprovode ono što se od njih traži, ne samo sa međunarodnog nivoa nego što zahtijevaju žene iz Crne Gore povodom toga. Zato će brojke koje će govoriti o empirijskom stanju biti značajne za dijalog i polemiku sa donosiocima odluka“, pojasnila je Ervina Dabižinović.

Projekat Razgovarajmo o… podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), fondacija Friedrich Ebert (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Najnovije

Najčitanije

Povezano

Komentari

0 Komentara
Inline Feedbacks
Pregedaj sve