Aerodrom Tivat: Radnici sakupljali strane predmete i krhotine sa manevarskih površina

FOD walk akcije sprovode se na aerodromima širom svijeta

Na Aerodromu Tivat održana je akcija FOD Walk (Foreign Object Debris) tokom koje su ručno sakupljani strani predmeti i krhotine sa manevarskih površina.

70 zaposlenih, podijeljni u četiri grupe prešli su površinu od 50.000 m2

Kako je saopšteno iz Aerodroma Crne Gore, 70 zaposlenih, podijeljni u četiri grupe prešli su površinu od 50.000 m2 i to: platformu za komercijalnu avijaciju, platformu za generalnu avijaciju, pripadajuću rulnu stazu i saobraćajnicu. Tim koji je skupio najviše predmeta je nagrađen od menadžmenta Aerodroma Crne Gore.

FOD walk akcije sprovode se na aerodromima širom svijeta

Aerodromske službe redovno kontrolišu pistu i ostale dijelove manevarskih površina po kojima se kreću vazduhoplovi, a FOD walk akcije sprovode se na aerodromima širom svijeta, u cilju dodatnog isticanja značaja sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

Aerodromi Crne Gore treći put su organizovali FOD walk akciju i nastaviće da podržavaju tu globalnu dobru praksu.

Komentari

avatar